Tema livslångt lärande hos Läkartidningen

"Utbildningen fram till behörighet utgör den första fasen av det yrkeslivslånga lärandet för läkare." 

2019-09-11