Delade meningar om utvecklingsårets effekt

Alla är överens om att luckorna på arbetsmarknaden måste täppas till, men åsikterna om ifall ett utvecklingsår är rätt väg att gå är inte samstämmiga. 

– Det är absolut inget friår, utan en arbetsmarknadsåtgärd, säger Isabella Lövin (MP) i en intervju med Ttela Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tanken är både att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete och att de som redan har ett jobb ska kunna vidareutbilda sig eller byta karriär. Men utvecklingsåret fick kritik från många remissinstanser, bland annat för att det inte i tillräckligt stor utsträckning skulle lösa problemen i bristyrken. Bland annat LO, TCO, Svenskt Näringsliv och Arbetsförmedlingen var skeptiska i sina svar.

"Vi anser, efter decennier av kräftgång i frågan om kompetensutveckling mitt i arbetslivet, att det är dags att prova Utvecklingstid. För att det ska fungera för de problem som vi beskrivit och för våra grupper behöver dock delar förbättras. Annars kommer förslaget aldrig att lösa bristsituationen i våra viktiga välfärdsjobb, utan riskerar bara att bli miljarder som slängs i sjön." skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR, Lärarnas riks­förbund och Sveriges läkarförbund på DN Debatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Här finns delbetänkandet från utredningen om ett hållbart arbetsliv: "Tid för utveckling" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns remissvaren till "Tid för utveckling" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2019-09-17