Så blir satsningen på kunskapslyftet

Förstärkt satsning på samhällsviktiga utbildningar och kompetensutveckling för lärare och ett större utbud av enstaka kurser i yrkeshögskolan i budgetpropositionen.

– Kunskapslyftet fortsätter att byggas ut och tillgången till både yrkeshögskoleutbildningar och folkbildning ökar i hela landet. Det gör att fler får chansen att utbilda sig för att kunna ta de lediga jobben eller utvecklas i yrket. Det är bra för individerna och det är bra för Sverige, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande. 

Beräknat antal utbildningsplatser i kunskapslyftet:

2019-09-18