Vad är egentligen livslångt lärande?

Cecilia Bjursell lyfter fram likheter och skillnader i hur tre stora namn inom fältet har beskrivit livslångt lärande. 

"Det är väl ingen som har missat att arbetslivet, med industrin i spetsen, inte hittar den kompetens de behöver i verksamheter av olika slag. Det här går bortom det enskilda företaget och blir därmed ett samhällsproblem. När människor inte har rätt kompetens kan verksamheter inte utvecklas i den takt de vill och på makronivå hotas landets tillväxt. För att komma tillrätta med det här har livslångt lärande seglat upp som en möjlig lösning. Industrin går så långt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som att efterlysa en industriell paketering av livslångt lärande – de vill ha ”ett system och ett genomtänkt regelverk för det livslånga lärandet”. Om man sätter det här i ett historiskt perspektiv representerar industrins förslag en neoliberal syn på lärande. Men det finns andra sätt att beskriva lärande och jag tror att de kan hjälpa oss att förstå varför man inte får till det i dagens arbetsliv."

Läs mer på bloggen Collearn – collaborate & learn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-09-23