Nordisk konferens om vuxnas matematikinlärning

NVL anordnar en konferens 20-21 april i Köpenhamn där forskare och praktiker ska diskutera matematik för vuxenstuderande. 

Några av de inbokade talarna är:

  • Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet
  • Lena Lindenskov, lektor vid DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
  • Morten Blomhøj, lektor vid Institut for Na turvidenskab og Miljø. Roskilde Universitet
  • Morten Misfeldt, professor vid institut for naturfagenes didaktik og datalogisk institut & center leder for Center for digital uddannelse. Københavns Universitet
  • Jens Arne Meistad, Universitetslektor. Matematikksenteret i Norge
  • Charlotte Arkenback-Sundström, doktorand vid Göteborgs universitet
  • Christer Näslund, lärare på Komvux i Borlänge

Anmälan ska öppna i i december. 

Läs mer... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-10-03