Tre perspektiv på livslångt lärande

Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, diskuterar begreppet livslångt lärande utifrån tre välkända teorier.

2019-10-07