Ny avhandling om lärarens egen lärprocess

Hur ska fortbildning för lärare utformas för att den ska få långsiktiga resultat för undervisningen? Sara Engvall vid Umeå universitet har studerat lärares lärande. 

1 november försvarar Sara Engvall vid Umeå universitet sin avhandling med titeln Opening the black box of mathematics teachers’ professional growth: A study of the process of teacher learning.

Resultaten kan lite förenklat sammanfattas i tre punkter: 

  • Lärare är individer med individuella förutsättningar.
  • Alla skolämnen är olika och ger olika möjligheter att implementera förändringar.
  • Olika stadier i skolsystemet ser olika ut och har därmed olika förutsättningar att förändra undervisningen

– Baserat på resultaten kan det vara svårt att designa storskaliga kompetensutvecklingsprogram som ger bra förutsättningar för alla lärare, säger Sara Engvall i ett pressmeddelande. 

Läs mer... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du hela avhandlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-10-17