Skriv en uppsats om livslångt lärande!

Tipsa studenter som funderar på vad de ska skriva sin uppsats om att titta närmare på det livslånga lärandet. Ett synnerligen aktuellt ämne som kan angripas från många olika håll. 

Livslångt lärande kan kännas som något av ett modeuttryck, men fältet har funnits länge och är så mycket mer än kontinuerlig kompetensutveckling under arbetslivet, som det ofta handlar om i debatten. Allt från folkhögskolans oberoende och frihet, yrkeshögskolans snabba anpassningar till arbetsmarknaden, äldres vilja att fortsätta lära och socialisera, lärosätens breda kursutbud till bokcirkeln med vännerna på tisdagskvällen. 

Det finns med andra ord infallsvinklar och frågeställningar som kan passa såväl pedagoger som företagsekonomer, personalvetare, psykologer, samhällsvetare med flera. 

En välskriven uppsats är ett välkommet bidrag till förståelsen av det livslånga lärandet, så glöm inte bort ämnet när uppsatsfunderingarna sätter igång!

Dessutom kan den som gör ett bra jobb vara med i vår uppsatstävling, med chans att vinna 10 000 kronor. De senaste åren har vinnarbidragen handlat till exempel om hur vi lär oss på interaktiva utställningar, lärande i samverkansprojekt, digitalisering inom folkhögskolan, hur anställda hanterar ett flexibelt arbetssätt och en jämförelse av läroplaner mellan olika länder. 

Här är fler förslag på  ämnen:

  • Vilka utmaningar finns då det gäller utbildning av vuxna?
  • Hur arbetar organisationer med kompetensöverföring?
  • Hur sker lärande mellan generationer?
  • Hur ser olika individer på lärande?
  • Hur kan vi förstå äldres lärande?
  • Vad innebär det att studera som vuxen?

 

2019-10-18