Se riksdagsseminariet om livslångt lärande

I slutet av september bjöd utbildningsutskottet in till ett halvdagsseminarium om det livslånga lärandet. Här finns inspelningen för den som vill titta i efterhand. 

Professor Andreas Fejes hade i sitt skarpa anförande en uppmaning till de samlade riksdagsledamöterna, att det inte räcker med att prata om det livslånga lärandet, det måste prioriteras i handling. Mycket av fokus resten av förmiddagen låg på den delen av det livslånga lärande som rör utbildning för arbetsmarknaden, med presentationer från ett antal representanter för myndigheter och utredningar. 

Här finns inspelningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Programmet för dagen såg ut så här:

9.00

Utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp (S) hälsar välkommen. Sedan inleder Caroline Helmersson Olsson (S), ordförande i utskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering.

9.05

Vad står begreppet livslångt lärande för? Hur ser den internationella diskussionen ut? Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet.

9.20

Hur ser kompetensbehoven ut? Vad behövs för att tillgodose behoven? En lägesbild utifrån respektive myndighets ansvarsområde och perspektiv (cirka 5 minuter per talare)

 • Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet
 • Therese Wallqvister, analytiker, Tillväxtverket

9.50

Paus

10.10

Synpunkter och förslag om framtidens kompetensförsörjning från ett antal aktuella utredningar (cirka 5 minuter per talare)

 • Isabella Enbågen, sekreterare, Komvuxutredningen
 • Pam Fredman, utredare, Styr- och resursutredningen
 • Cecilia Fahlberg, utredare, Arbetsmarknadsutredningen
 • Lars Stjernkvist, utredare, Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola
 • Anders Ferbe, ordförande, Valideringsdelegationen

10.45

Synpunkter och förslag om framtidens kompetensförsörjning från fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer (cirka 5 minuter per talare)

 • Ana Andric, utredare, Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
 • Åsa Odin Ekman, utredare, Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
 • Mattias Samuelsson, utredare, Landsorganisationen i Sverige (LO)
 • Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
 • Caroline Olsson, sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

11.15

Frågor från utskottets ledamöter

11.45

Avslutning av Maria Stockhaus (M), ledamot i utskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering2019-10-22