Att lära hela livet i akademin

Alla delar av utbildningssystemet måste passa in i det maskineri som ska serva vårt behov och vår vilja att lära hela livet, så även den högre utbildningen. Frågan är hur väl det fungerar idag?

Debatten om vilken roll den högre utbildningen spelar - och borde spela - i det livslånga lärandet har pågått ett tag. Bland annat har Saco och TCO olika syn på vad som eventuellt behöver göras. Göran Arrius, ordförande i Saco,menar i en debattartikel i Tidningen Curie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att systemet redan fungerar och bara behöver vässas något, medan Åsa Odin Ekman, utredare på TCO, i en replik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hävdar att högskolelagen måste förtydligas och kursutbudet bli mer relevant för yrkesverksamma. 

Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ, skriver bland annat om svårigheten att kartlägga vilka av studenterna på våra högskolor och universitet som kan kategoriseras som "livslångt lärande studenter" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Bjursell arbetar med en översikt över hur den högre utbildningen passar in i det svenska systemet för livslångt lärande, resultatet kommer inom kort. 

I vårt filmarkiv har vi flera inspelningar där bland annat begreppet livslångt lärande och hur högskolan kan samverka med samhället diskuteras. Några av dem kan du se här nedanför. Hela filmarkivet hittar du här

2019-11-04