Så mycket kostar utbildningssystemet

Ny statistik från SCB visar ökade kostnader för utbildning. Men kostnaden för vuxenutbildning och högre utbildning har gått ner, om man mäter i andel av BNP.

"De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 18 procent under perioden 2014–2018. Alla skolformerna universitet/högskola, gymnasieskola, förskola och grundskola fortsätter att öka sina kostnader. Av dessa skolformer ökar grundskolan sina kostnader mest" skriver SCB i ett pressmeddelande. 

De olika utbildningsformerna skiljer sig mycket åt, vilket om inte annat speglas i hur mycket en heltidsstuderande får kosta: 

  • Grundskolan 115 300 kronor 
  • Gymnasieskolan 126 000 kronor
  • Komvux 49 400 kronor

 

När de olika utbildningsformernas kostnader redovisas som en del av helheten hamnar vuxenutbildning, folkbildning, yrkeshögskolan och en del andra utbildningsformer för vuxna lite i marginalen, vilket man kan tycka borde ändra sig i takt med att arbetslivet mer och mer kräver en kontinuerlig utbildning. 

Cirkeldiagram över utbildningsväsendets delkostnader som redovisas i statistiken från SCB.


Om kostnaden för vuxenutbildning och högre utbildning redovisas som andel av BNP ser man att trenden sedan 2002 är nedåtgående. 

Diagram över utbildningsväsendets kostnader i förhållande till BNP.
2019-11-06