Allt mer publiceras på engelska – vad medför det?

Undermålig engelska riskerar att försämra svenska forskares chanser att bli publicerade, samtidigt som ett minskat antal publikationer på svenska gör forskningen mer otillgänglig för samhället. 

Karyn Sandström är språkforskare vid Umeå universitet och har själv erfarenhet av utmaningen med att skriva vetenskapliga texter på något annat än sitt modersmål. I en artikel i Tidningen Curie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. efterlyser hon mer stöd till doktorander när det gäller att skriva på engelska.

– Det saknas otroligt mycket, jag är förvånad att någon överhuvudtaget klarar av att disputera, med tanke på hur lite stöd doktorander får, säger hon i intervjun.

Ökningen av de engelskspråkiga vetenskapliga publikationerna har medfört en minskning av texter på svenska. Från 2000 till 2015 halverades andelen avhandlingar som skrevs på svenska.

"Att den slutliga produkten från svensk forskarutbildning på detta sätt anglifieras och görs svårtillgänglig för det omgivande samhället, är det verkligen önskvärt och vad medför det i förlängningen?" skriver Daniel Gunnarsson, bibliotekarie på högskolebiblioteket i Jönköping. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-11-07