Investeringar i utbildning debatteras i Bryssel

Idag möts EUs finansministrar och utbildningsministrar för att diskutera investeringar, effektivitet och kvalitet i utbildningen.

Idag står utbildning på agendan hela dagen i Bryssel. På förmiddagen möts finansministrarna och utbildningsministrarna för att diskutera den framtida finansieringen av utbildning i EU. 

På eftermiddagen fortsätter utbildningsministrarna att diskutera vikten av livslångt lärande. 

"Regeringen välkomnar temat för debatten och att frågan om investeringar i utbildning lyfts. Satsningar på utbildning av god kvalitet för alla är av stor vikt både för samhället och för den enskilda individen. Regeringen anser att det är viktigt att ta hänsyn till utbildningens dubbla målsättningar – att förse arbetsmarknaden med rätt utbildad arbetskraft, och som ett verktyg för individens egen utveckling", skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. 

Läs mer hos Regeringskansliet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-11-08