Arbetsförmedlingen + folkhögskolan = sant?

"Arbetsförmedlingen gör bedömningen att folkbildningens arbetssätt och metod är särskild viktig." Ny rapport poängterar folkbildningens roll för arbetsmarknaden. 

– Vi tycker det är mycket positivt att Arbetsförmedlingen tydligt lyfter fram folkhögskolan som en viktig resurs på arbetsmarknaden, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare, om Arbetsförmedlingens rapport "Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen".

”Folkhögskolorna har sedan lång tid tillbaka bedrivit en omfattande kursverksamhet för grupper som saknar gymnasial utbildning och som är långt från arbetsmarknaden", står det bland annat i rapporten. 

 

Läs mer hos Folkbildningsrådet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs hela rapporten "Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs en kortversion av rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-11-12