UKÄ: Förbered för ett scenario där behovet av högutbildade inte går att möta

UKÄ beskriver i en ny rapport framtidens kompetensbehov för 15 bristyrken inom den offentliga sektorn: "Motsvarar 62 procent av alla som slutförde gymnasieskolan."

När UKÄ (Universitetskanslerämbetet) har gått igenom framtidsutsikterna för att möta det behov av nyrekrytering som finns för till exempel lärare, sjuksköterskor och barnmorskor framträder en rejäl utmaning för svenska lärosäten. 

UKÄ beskriver ett behov av ökningar med mellan 33 och 87 procent för nya studenter på de aktuella utbildningarna. "Detta nybörjarbehov motsvarar 62 procent av alla som slutförde gymnasieskolan med grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier våren 2018."

Man tar också upp nödvändigheten av att bli bättre på att rekrytera och behålla personal inom den offentliga sektorn. 

"UKÄ bedömer att verksamheterna behöver förbereda sig för ett scenario där det inte går att tillgodose alla delar av framtidens kompetensbehov med ett tillräckligt antal högskoleutbildade."

Läs hela rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2019-11-18