Hur förbereds lärarstudenter för arbete på komvux?

UKÄ har fått i uppdrag att analysera i vilken mån komvux finns med som en av lärarstudenternas framtida arbetsplatser under utbildningen. 

Det har under en tid höjts röster om att komvux är för osynligt på lärarutbildningarna, bland annat har professor Andreas Fejes publicerat Redo för komvux – Hur förbereder ämneslärarprogrammen och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
yrkeslärarprogrammen studenter för arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
i kommunal vuxenutbildning? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där har han gått igenom kursplaner och litteraturlistor vid tolv lärosäten, och det visade sig finnas allt för lite innehåll riktat mot vuxenutbildning och komvux. 

Nu har regeringen gett Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera just hur ämneslärarprogrammen och
yrkeslärarprogrammen förbereder studenter för arbete i komvux. 

–Syftet med det här uppdraget till Universitetskanslersämbetet är att ge en översiktlig nationell bild av hur studenter förbereds för undervisning i komvux. Kartläggningen ska också bidra till lärosätenas kvalitetsutvecklingsarbete, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande. 

Läs mer... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-11-19