Sinnlighetens kunskapande

Nu har novembers månadsbrev gått ut till prenumeranterna, den här gången med temat att lära genom konst.

Studenten Malin Qvists assemblage: "Så jag hör viskningarna, jag hör ropen. Vi måste tänka på ett annat sätt. Vi måste ge plats åt det som inte genast kan identifieras och mätas, vi måste ge plats åt erfarenhet, professionell kunskap och reflektion. Vi måste ge plats åt det omätbara. Men inte tyst och i överdriven respekt, utan i lek, experimenterande, omtänkande och klokhet. Vi måste fundera över hur vi förhåller oss till ickevetandet, få syn på intellectus och träna oss på att stanna kvar där länge. Och när det finns en stor och spridd längtan efter det omätbaras renässans, då är den redan där." Jonna Bornemark

Studenten Malin Qvists assemblage: "Så jag hör viskningarna, jag hör ropen. Vi måste tänka på ett annat sätt. Vi måste ge plats åt det som inte genast kan identifieras och mätas, vi måste ge plats åt erfarenhet, professionell kunskap och reflektion. Vi måste ge plats åt det omätbara. Men inte tyst och i överdriven respekt, utan i lek, experimenterande, omtänkande och klokhet. Vi måste fundera över hur vi förhåller oss till ickevetandet, få syn på intellectus och träna oss på att stanna kvar där länge. Och när det finns en stor och spridd längtan efter det omätbaras renässans, då är den redan där." Jonna Bornemark

En grundpelare i livslångt lärande är att förstå individen och omgivningen som en helhet. Men hur många begrepp vi än använder kan vi aldrig fånga individens eller omgivningens hela väsen. I alla fall inte med ratiots metoder, men Jonna Bornemark påminner oss om det omätbara. Det som rör sig genom sinnligheten och dyker ner i begreppens kärna.
Estetiska processer kan vara ett sätt att komma i kontakt med nya aspekter och vidga kunskapandet. Jag tror att vi behöver mer av det här, även i akademin. Att våga vila i en ostyrd process är ett sätt att skapa utrymme för reflektion och fördjupning.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell


Här hittar du novembers månadsbrev. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-11-28