Den lekande, läkande, lärande konsten

Stina Edin läser en master i textilkonst på Göteborgs universitet. Här berättar hon om materialval, hur hennes konst påverkats av en utmattningsdepression och behovet av att tolka ett verk. 

2019-12-04