Utlysning för nytänkande i forskningen

För att forskare ska kunna samlas och förutsättningslöst bolla nya idéer och tankar skapar Vetenskapsrådet en möjlighet att söka pengar för Exploratory workshops. 

Tanken med en nya utlysningen Exploratory workshops är att skapa möjligheter till mötesplatser forskare emellan, för nyskapande tankar och idéer som ännu inte har satts i verket. Den här typen av workshops kan vara svåra att motivera ekonomiskt, då risken alltid finns att det inte utmynnar i något konkret projekt. Ändå är det värdefullt och nödvändigt för att forskningen ska vara i framkant och för att nya innovationer, teorier och arbetssätt ska kunna utarbetas. Det finns alltså inget krav från Vetenskapsrådet att den som får medel beviljat för Exploratory workshops ska gå vidare med ett konkret projekt sedan, även om det självfallet är positivt om mötesplatsen leder till nya forskningsresultat. 

Utlysningen är öppen 26 februari till 31 mars 2020, det går att söka pengar för att möjliggöra möten forskare emellan men inte för exempelvis löner. 

Mer information kommer, håll utkik hos Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-12-06