Biblioteksförslaget: Remissinstanserna lyfter vuxenutbildningens behov

- Personligen tycker jag att strategiska biblioteksreformer borde få kosta mycket mer än 250 miljoner, men ytterst är det en fråga om vad staten vill och har råd med, skriver utredare Erik Fichtelius i Biblioteksbladet. 

Nu har förslaget på ny biblioteksstrategi varit ute på remiss och det har kommit in 122 svar. Erik Fichtelius skriver i Biblioteksbladet om svårigheterna att ange vad en  ny biblioteksstrategi kostar. Frågan är vad den får kosta, menar han. Det är en politisk fråga:

"Vi föreslog en reformnivå på 250 miljoner kronor i permanent nivåhöjning för bibliotekssektorn. Detta är en politisk siffra, ett önskemål, ett förslag om en möjlig ambitionsnivå, inte en vetenskaplig beräkning om vad det skulle kosta. Reformer på biblioteksområdet kostar det statsmakterna bestämmer att de får kosta. Som Svensk biblioteksförening så riktigt påpekar borde det få kosta mycket mer om man ska ha rimliga ambitioner."

Han skriver också att "Vad regeringen vill satsa på mångspråkslitteratur, bibliotek för de ­nationella minoriteterna, forskning och kompetens är en fråga om råd och vilja mer än vad det ”kostar”. Till det kommer ett område som lyfts starkt av remissinstanserna – vuxenutbildningens bibliotek. Där kom vi inte med några konkreta reformförslag eller kostnader just nu, därför att de bör arbetas fram av folkbildningen, utbildningshuvudmännen och biblioteken i samverkan."

Läs artikeln hos Biblioteksbladet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs en del av kritiken mot förslaget.

Läs mer om förslaget till nationell biblioteksstrategi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

2019-12-10