Portal ska tillgängliggöra skolforskning

För att den som arbetar i skolan på ett enkelt sätt ska kunna ta del av ny forskning lanserar Skolforskningsinstitutet Skolforskningsportalen. 

Så här beskiver Skolforskningsinstitutet sin portal, där de presenterar sin forskning:

"Skolforskningsportalen är ett användbart och inspirerande verktyg för alla verksamma i skolan och förskolan. Här har vi samlat olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar.

Den kunskap som forskningen bidrar med är viktig för att utveckla undervisningen i förskola och skola. Skolforskningsportalen är en plats som gör forskningen tillgänglig och har som mål att inspirera till att öka den praktiska användningen av våra forskningssammanställningar i arbetet med att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

I portalen samlar och presenterar vi material som ger skolans och förskolans verksamma tillgång till forskning för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Innehållet uppdateras kontinuerligt."

Bland annat finns den systematiska översikten Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där. 

Här hittar du Skolforskningsportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019-12-12