Vetandets värld om hemmasittarna

Encells forskare Martin Hugo är med i Vetandets värld och pratar om de som har halkat utanför det traditionella utbildningssystemet. 

Martin Hugo

"Ingen vet hur många de så kallade "hemmasittarna" är. Och oavsett om orsaken är neuropsykiatrisk diagnos, mobbning eller trassligt hemma, så är deras frånvaro ett problem där alla förlorar", skriver Vetandets värld om det första programmet av två som fokuserar på dem som inte kommer till skolan. Första delen sändes måndag den 13 januari och del två sänds idag tisdag.

En av de som är med i programmen är Encells forskare Martin Hugo, som ägnar större delen av sin forskningstid åt ungdomar och unga vuxna som av olika skäl befinner sig i utkanten av, eller helt utanför, det traditionella skolsystemet. Martin Hugos docentföreläsning Skolidentitet och omställningstid – att motivera när ingen motivation finns har lockat många tittare och de rapporter och artiklar om bland annat folkhögskolan som stödjande miljö för personer med neuropsykiatriska funktionshinder som han och kollegan Joel Hedegaard har skrivit har väckt stor uppmärksamhet.  

2020-01-14