Tjugo statsbidrag att söka i januari

Utbildning för yrkeslärare, specialpedagogik, ämneslärarorganisationer eller högskolestudier. Nu har ansökningstiden för en rad statsbidrag börjat. 

Det finns en lång rad statsbidrag att söka för den som driver om driver förskolor, skolor och vuxenutbildning. Tjugo av dem har ansökningstider öppna nu, i statsbidragskalendern finns en överblick över alla datum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Flera av bidragen riktar sig till vuxenutbildning, till exempel:

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2020

Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Statsbidrag för digitalisering av nationella prov 2020

Statsbidraget riktar sig till de 100 utvalda skolor som ingår i försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov.

Statsbidrag för elev- och föräldraorganisationer 2020

Syftet med bidraget är att öka elevers och föräldrars inflytande i skolan.

Statsbidrag för entreprenörskap till huvudmän 2020

Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2020

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Statsbidrag för lärcentrum 2020

Statsbidraget kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever.

Statsbidrag för lärlingsvux 2020

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en lärlingsutbildning. Det kan också sökas för lärlingsutbildning i kombination med sfi och sva. Lärlingsvux är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsbidrag för nordiska elever 2020

Det här bidraget ska användas för att ge elever från andra nordiska länder möjlighet att studera i Sverige.

Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2020

Det här statsbidraget ska användas till att höja kompetensen bland medarbetare med tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. På så vis blir det lättare för dem att få en tillsvidareanställning.

Statsbidrag för yrkesförarutbildning 2020

Statsbidraget ska gå till att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inom vuxenutbildning på gymnasial nivå. Statsbidraget för yrkesförarutbildning är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsbidrag för yrkesvux 2020

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Det kan också användas för elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva. Yrkesvux är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsbidrag för ämneslärarorganisationer 2020

Det här statsbidraget är ett stöd till ämneslärarorganisationer som arbetar med att främja ämnesutveckling.

2020-01-16