Nordisk konferens om vuxnas matematikinlärning

Forskare och praktiker presenterar olika aspekter kring hur vuxna lär sig matematik. 

Under en tvådagarskonferens om vuxnas matematikinlärning kommer man att diskutera följande punkter:

1. Forskning och kvalitet i vuxnas matematikinlärning

2. Digitalisering och matematik

3. Språk och matematik

4. Matematik i arbetslivet

Talare är bland andra Cecilia Bjursell, Encell, Ann-Charlotte Vennberg, Luleå gymnasieskola, Lena Lindenskov,DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Morten Blomhøj, Roskilde Universitet, Morten Misfeldt, Center for digital uddannelse, Københavns Universitet och Jens Arne Meistad, Matematikksenteret i Norge.

Datum: 20-21 april

Plats: Köpenhamn

Läs mer och anmäl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du flera konferenser om vuxnas lärande.

2020-01-28