Ansök om korta utbildningar inom YH

Ansökan öppnar idag, befintliga utbildningsanordnare kan söka. 

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått regeringens uppdrag att förbereda för kortare utbildningar inom yrkeshögskolan, som ett led i att förbättra möjligheterna till livslång utbildning. 

Ansökan för att anordna korta utbildningar öppnar 29 januari och stänger 26 februari.

Förutsättningar för att söka

  • Befintliga utbildningsanordnare som vid ansökningstillfället bedriver en ordinarie yrkeshögskoleutbildning inom det utbildningsområde som är aktuellt
  • Prioriterade områden är utbildningar som motsvarar behov av ökad kompetens, digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och hållbarhet
  • En existerande ledningsgrupp som kan ta ansvar även för den nya utbildningen
  • Utbildningarna ska präglas av flexibilitet i takt och form

Läs mer... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-01-29