Tonvikt på näringsliv i samverkansgruppen för livslångt lärande

21 ledamöter utsedda.

Förra året lanserade regeringen fyra samverkansprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för att fram till 2022 stärka samverkan mellan regeringen, näringslivet och akademin. De fyra områdena bedöms vara viktiga för Sveriges tillväxt och är alla arenor där regeringen menar att vi ligger i framkant:

 • Kompetensförsörjning och livslångt lärande
 • Näringslivets digitala strukturomvandling
 • Hälsa och life science
 • Näringslivets klimatomställning

I dagarna presenterades vilka personer som ska ingå i respektive samverkansgrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För Kompetensförsörjning och livslångt lärande är ledamöterna följande:

 • Susanne Ackum, ordförande, Forum för Omställning
 • Mikael Ahlström, grundare och delägare i The Park, SUP46, Sprout Park och delägare i Hyper Island
 • Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Per Arfvidsson, vice VD, Lantmännen
 • Katarina Berg, chief Human Resources Officer, Spotify
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå tekniska universitet
 • Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
 • Hanna Fager, senior Vice President, Human Resources, Volvo Car Group
 • Susanna Gideonsson, ordförande, Handelsanställdas förbund
 • Golnaz Hashemzaded Bonde, VD, Inkludera
 • Carl Heath, chef, RISE Professional Education
 • Jannie Jeppesen, VD, Swedish Edtech Industry
 • Peter Larsson, seniorrådgivare, Sveriges Ingenjörer
 • Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Pernilla Ramslöv, VD, Nox Consulting
 • Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering, Teknikföretagen
 • Linda Schön Doroci, direktör, Arbetsförmedlingen
 • Petter Skogar, förbundsdirektör, KFO
 • Tuula Teeri, VD, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
 • Kerstin Tham, rektor, Malmö Universitet
 • Jonas Wettergren, VP & Head of Human Resource, Combient group
2020-02-13