Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism

Ny artikel av Encellforskarna Martin Hugo och Joel Hedegaard i Disability and Rehabilitation.

Joel Hedegaard och Martin Hugo

Joel Hedegaard och Martin Hugo

Forskarna Martin Hugo och Joel Hedegaard kom i dagarna med en ny internationell publikation från sitt projekt om unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom folkhögskolan. Artikeln Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns att läsa i sin helhet på webben. 

Conclusions: Folk High School, and its special character, is able to successfully satisfy the needs of participants with high-functioning autism. Many of the participants, for the first time in their lives, experienced a sense of inclusion in an educational system and felt that they could succeed in their studies. However, there exists a risk that they become institutionalised, which entails that the participants function well primarily in Folk High School’s safe and caring environment.

Rapporten Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster., som kommer ur samma projekt, finns att läsa på svenska. 

Här berättar Martin Hugo kort om forskningen: 

2020-02-25