Satsning mot professur i gestaltande sakprosa

– En bildning, på saklig grund, som förmår skapa ett gemensamt rum av vetande är mer angeläget, ja livsviktigt, än på länge, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet. 

2020-03-04