Valideringsutredningen ute på remiss

Många kommuner bland remissinstanserna. Svar ska vara inne senast 16 juni. 

Valideringsdelegationen föreslog i sitt slutbetänkande bland annat:

  • En ny, gemensam, definition av validering.
  • En ny förordning med generella bestämmelser om validering.
  • Ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan.
  • En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
  • Ett råd för validering under ledning av ansvarigt statsråd.
  • Kompetensförsörjning ska vara en grunduppgift för regionerna.
  • Statsbidrag för vidareutveckling av branschvalidering.
  • Ökad tillgång till validering i komvux genom en skyldighet för kommunerna att erbjuda elever validering och en ökad tydlighet om kartläggning, bedömning och dokumentation vid validering.

Nu har SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande gått ut på remiss. Svaren ska vara inne senast 16 juni. 

Här hittar du Valideringsdelegationens slutbetänkande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en lista över remissinstanserna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här presenteras slutbetänkandet 13 januari:

2020-03-12