Tips för distansundervisare strömmar in

Ta del av checklistor, erfarenheter och råd från lärare som är vana vid distansundervisning. 

Anna Åkerfeldt, Fil. Dr. i didaktik och process- och projektledare inom FoU-programmet: DigiLi – Digitala lärmiljöerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – likvärdig utbildning med fjärr-och
distansundervisning har, i samarbete med deltagare i programmet, sammanställt tips och råd om att undervisa på distanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alastair Creelman på Linnéuniversitetet har länge arbetat med frågor kring onlineutbildning. Det finns mycket matnyttigt att hämta på hans hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, med tips och hänvisningar till olika typer av resurser. 

Skola hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en sammanställning av resultat och erfarenheter från forskning om onlineundervisning.

MYH har tagit fram ett stödmaterial till utbildningsanordnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att kunna ställa om till att bedriva utbildning på distans med anledning av det nya coronaviruset.

Finska Bildningsalliansen har en handbok tänkt som inspiration och checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för den som undervisar på distans. 

I Facebookgruppen Digital omställning i högre utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man bolla idéer och ställa frågor. 

Edtechkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en systemkarta över det svenska edtech-landskapet med inriktning på skolväsendet.

 

Här finns fler resurser för distansundervisning samlade.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2020-03-23