Så har de minskat avhoppen inom vux

Positiva siffror från utvecklingsprojekt i samarbete med SPSM. 

I Nordanstigs kommun har man lyckats minska avhoppen från vuxenutbildningen med hjälp av ett utvecklingsprojekt som har fått bidrag från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). 

– Måluppfyllelsen för den här elevgruppen är svår att mäta generellt, så även om andelen betyg inte har förändrats så är det en oerhörd framgång att vi har betydligt färre avhopp och en upplevd stark trygghetskänsla än tidigare år, säger Lena Åslund Lööf som är rektor. 

Bland annat har de infört en lärarbemannad studieverkstad som är öppen på dagtid samt en kväll i veckan. De har, på förslag från de studerande, sett över vilka lokaler som finns att tillgå utöver klassrummen, samt ljud, ljus och möblering. 

En nyinskriven får numera också 10 träffar med lärare i början, för att diskutera bland annat studieteknik. 

Läs mer hos SPSM... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Läs också:

Rapport: Kvalitetsarbete i vuxenutbildning Pdf, 1.4 MB.

Rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB.

2020-03-25