Nytt månadsbrev: Bildningen och demokratin

Det är svårt att säga något i dessa tider utan att nämna corona, som ligger som en skugga över allt annat. Men även i extraordinära tider är det mycket som rullar på som vanligt. Encells månadsbrev är en sådan sak. Och det vi tar upp denna gång är kanske ännu viktigare än corona – nämligen demokrati.

2020-03-26