The impact of COVID-19 on disabled citizens in Sweden

Nödrop från KritFunk – Critical Disability Studies Network Sweden, med bland andra Encells affilierade forskare Claudia Gillberg. 

I en serie bloggposter från iHuman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - the Institute for the Study of the Human vid University of Sheffield beskriver forskare hur isolering och andra åtgärder i samband med Covid 19 slår mot funktionshindrade och kroniskt sjuka. 

Representanter för det svenska nätverket KritFunk beskriver exempelvis saknad information på teckenspråk och brister när det gäller skyddsutrustning hos vårdgivare och servicepersonal: "Through centring the discussion of vulnerability to COVID-19 on biological age, the vulnerability of disabled and ill children and adults has been ignored."

Läs mer här... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2020-04-20