Bättre bedömning av rädslor för Covid-19 kan rädda liv

"Om man inte känner till hur utbredd rädslan för Covid-19 är bland olika demografiska grupper är det svårt att veta ifall utbildning och förebyggande åtgärder behövs, samt hur och var man ska kommunicera."

En skala som bedömer rädslor för Covid-19 har utvecklats av ett internationellt forskarteam under ledning av Amir Pakpour, Professor i hälsopsykologi vid Qazvin University i Iran och affilierad forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Skalan används nu inom forskning i fler än 30 länder världen över. Förhoppningen är att den kan komplettera kliniska försök genom att identifiera behovet av utbildning kring viruset och stöd för de som drabbats av rädslor till följd av pandemin.

Läs mer... Öppnas i nytt fönster.

2020-04-24