Översikt över åtgärder med anledning av pandemin

Utbildningsdepartementet har de senaste månaderna presenterat en rad åtgärder för att främja utbildning under och efter utbrottet av covid-19. Nu finns en översikt. 

30 miljoner till korta högskolekurser, 120 miljoner till lovskola, utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan, lärosäten ska arbeta aktivt med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet samt 100 miljoner till snabba forskningsinsatser. Det är några av de insatser som har kommit till för att försöka underlätta för utbildningsväsendet under de rådande omständigheterna, 
och göra det lättare för människor att ställa om sin karriär.

Här hittar du hela listan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

2020-05-18