Nytt projekt om ledning och interkulturell kompetens i akademin

Media, Management and Transformation Centre har, tillsammans med Encells Vezir Aktas, fått pengar för att studera högre utbildning. 

Emma Florin-Samuelsson, Darko Pantelic och Vezir Aktas har fått medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Läs mer...

MMTC och Vezir Aktas
2020-05-19