Nytt månadsbrev: Lev och lär på nätet

Den svenska befolkningen har genomgått ett omfattande digitalt kompetenslyft under våren. När vi isolerar oss i våra hem, har olika digitala verktyg gjort det möjligt att ändå träffas och interagera. Det har ofta fungerat bra och människor har lärt sig en massa saker. Samtidigt ser det olika ut mellan grupper, och i detta månadsbrev presenteras ett antal olika infallsvinklar på digitalisering under pandemin.

2020-05-28