"Man kommer inte att sitta med en penna längre"

Lars Almén forskar om skolans digitalisering. Resultaten visar att de digitala verktygen både kan hjälpa och stjälpa.

2020-06-01