”När fikade du ensam med mormor senast?”

En reflektion över hur olika vi har påverkats av coronarestriktionerna.

2020-06-05