Högre andel har jobb bland högutbildade

Ny statistik från SCB: Tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet.

2020-06-17