Måndag 21 september: Presentation av budgetpropositionen

Forskarskola för folkhögskollärare, satsning på yrkeslärare, förstärkt FoU-avdrag och förstärkt satsning på utrikes födda kvinnor. På måndag presenteras budgeten i sin helhet. 

2020-09-18