"För att hantera skrivandets utsatthet hjälper ett robust akademiskt självförtroende"

David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet om akademiskt skrivande och en forskarkarriär. 

"Akademiskt skrivande handlar både om att producera text och om att skapa oss själva som forskare. Det är en form av ”identity work”. Därför är det inte alltid så lätt att skilja på våra texters värde och vårt eget. De intellektuella och emotionella investeringarna hänger ihop. Därför kan såväl kritik som tystnad göra ont," skriver David Larsson Heidenblad i gästbloggen på Tidningen Curie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Han belyser vikten av att ha "ett robust akademiskt självförtroende" och beskriver hur processen för att få en text godkänd och sedan läst är utlämnande. 

David Larsson Heidenblad driver själv bloggen Ett år av akademiskt skrivande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vilken nyligen gavs ut i bokform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I boken får vi ta del av hans tankar kring vad den akademiska karriären innebär för såväl skrivandet och forskandet som för föräldraskap och jämställdhet. David Larsson Heidenblad är inbjuden till Jönköping Universitys öppna föreläsningsserie, den 15 oktober talar han under en timmes tid utifrån rubriken Forskarliv i realtid – bloggboken ”Ett år av akademiskt skrivande”. Föreläsningen kan följas såväl på plats som via webben. 

2020-09-23