Generationsöverskridande lärande – behövs det?

I många industriländer i västvärlden har gapet mellan äldre och yngre generationer påtalats och det har funnits, och finns, olika sätt att kompensera för detta.

2020-10-05