Internationella aktörer inom livslångt lärande

Missa inte vår förteckning!

I vår kunskapsbank hittar du inte bara reportage, intervjuer och filmer, här finns också förteckningar över olika aktörer inom livslångt lärande. Under rubriken "internationellt" hittar du till exempel ett trettiotal organisationer, nätverk och andra som kan vara en bra resurs för dig som arbetar med vuxnas lärande på något sätt. 

2020-10-20