Att lära av forskning

Nu finns vårt månadsbrev att läsa, om forskningskommunikation och att hämta kunskap från vetenskapen. 

Om du vill ha månadsbrevet direkt i din inbox nästa gång, maila sara.bref@ju.se!

2020-10-26