Snedrekryteringen till högre studier börjar tidigt

Det finns stora skillnader mellan ungdomsgrupper i om man planerar att läsa vidare, och i så fall till vad. Ny gemensam rapport från UKÄ, CSN och UHR. 

Rapporten ”Högskolestudier – intresse, planer och finansiering” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver intresset för högskoleutbildning hos ungdomar på gymnasiet. Rapporten bygger på en enkätundersökning genomförd av Statistiska centralbyrån (SCB), och är samförfattad av Centrala studiestödsnämnden (CSN), Universitets- och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Alla tre har i uppdrag att minska snedrekryteringen till högre studier. 

"Män som är födda i Sverige, de som har lägre utbildade föräldrar och de som läser på yrkes­program visar över lag minst studieintresse. Störst intresse för högskolestudier har utrikes födda kvinnor, de som har högre utbildade föräldrar och de som läser på högskoleförberedande program. De grupper som i hög grad planerar att läsa på högskolan när de går på gymnasiet är samma grupper som senare är över­representerade bland högskolenybörjarna. Det innebär att snedrekryteringen till högskolan grundas tidigt."

 

Läs också:

Månadsbrev: Högre utbildning i förändring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport: Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande. Pdf, 839.4 kB. På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället?

Blogg: Tillgång till högre utbildning i hela landet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-11-03