Migration, lärande och social inkludering

Andreas Fejes om lärdomar från 2015 och tiden därefter. 

Man med kavaj och vit t-shirt.

Foto: David Einar

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, bloggar om migration, lärande och social inkludering på den europeiska plattformen Epale Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Han skriver bland annat om en arbetsvistelse i Grekland hösten 2015.  

"Nere i hamnen, som tar upp en stor del av de inre delarna av Kavala, fann vi vid det tillfället mängder av människor på flykt över havet österifrån - bort från kriget och ovissheten, i sökande efter en någorlunda stabil och trygg plats där framtiden kan påbörjas. Just där, just då kunde vi inte se vidden av det vi beskådade - den största rörelse av människor på flykt som Europa skådat sedan andra världskriget."

Fejes är en av medförfattarna till rapporten Svenska(r) från dag ett, där författarna belyser det arbete som läggs ner av engagerade folkbildare som möter nyanlända i Sverige för att påbörja lärandet av ett nytt språk. I rapporten framgår att dessa cirkelledare bidrar med långt mer än vad uppdraget säger.

”Cirklarna framträder i vårt material som en plats för ett omfattande ideellt socialt arbete, som går ut på att tillhandahålla socialt stöd av olika slag. Det kan handla om kontakt med myndigheter och organisationer, överklaganden på asylbeslut, kontakt med sjukvården och så vidare. Med andra ord, ABF blir till en slags sambandscentral som stödjer deltagarna när det gäller att kunna hävda sina intressen och göra anspråk på sina rättigheter”, skriver författarna.

Gruppen i Linköping, med forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, intresserar sig för olika sammanhang där vuxna och unga vuxnas studerar det svenska språket och om det svenska samhället bidrar till deras inkludering.


Läs också:

Vuxenutbildning i migrationens tidevarv

Månadsbrev: Integration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-11-05