Utbildning för alla, överallt

Ny europeisk rapport belyser möjligheterna till lärande för vuxna på landsbygden.

Alla innevånare i Europa ska ha möjlighet till utbildning av hög kvalitet, det gynnar både individ och samhälle. Men även om ambitionen finns så ser verkligheten inte ut så, vare sig i Sverige eller i andra europeiska länder. I en ny rapport tar EAEA, European Association for the Education of Adults, upp frågan.

OUTREACH AND ACCESS IN ADULT LEARNING: ACCESS IN RURAL AREAS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Despite the attention given to the issue of the low numbers of adult participation in learning, the rates are still low. This phenomenon is growing even more in specific population groups in the EU, with big concern caused by adult participation in education in rural areas. According to the last Adult Education Survey, and more specifically, by analyzing the survey by degree of urbanization, participation rates in cities are 5% higher than in towns and suburbs, and 5% to 10% higher than in rural areas. It is understood that, since that is the average, in some European countries this gap is even larger, which is a huge problem, and action must be taken to address it."

 

I slutrapporten från projektet Nya vägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar man hur det ser ut i Sverige:

"Skillnaderna mellan kommunerna i Sverige ökar – i tillgång till högre utbildning och i andel med utbildningsnivå över genomsnittet – trots satsningarna på nya högskolor och universitet. Av den forskningsstudie som genomförts inom projektet framgår att individer med högre utbildning är starkt geografiskt koncentrerade i vårt land. Koncentrationen ser heller inte ut att minska över tid, snarare tvärtom. Bland Sveriges samtliga kommuner hade 251 av 290 år 2018 en lägre andel högutbildade än genomsnittet för landet."

 

Cecilia Bjursell skriver om ämnet på sin blogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

"Det stora intresset för distansutbildning kommer inte från enskilda individer, utan från regioner som har få eller inga lärosäten i närområdet. Anledningen är att närhet till ett lärosäte skapar ekonomisk stabilitet, en bättre arbetsmarknad och samhällsutveckling. Kunskaper och färdigheter är viktiga för alla delar av samhället. Och även om det inte är individer som driver frågan om tillgång till utbildning, har individen allt att vinna på att den region man bor i utvecklas."

2020-11-23