Nya ledamöter i Mimerrådet

Nu är det klart vilka som sitter i det nationella rådet för folkbildningsforskning 2021-2023.

Mimer - nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet, som fick i uppdrag att ta ett nationellt ansvar för folkbildningsforskningen. Arbetet organiseras som ett nätverk av folkbildningsforskare och folkbildare från hela landet. Mimerrådet, det nationella rådet för folkbildningsforskning, utses av Styrelsen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Rådet består av tre forskare från Linköpings universitet, tre forskare från andra lärosäten och tre verksamma folkbildare. Föreståndare för Mimer är Henrik Nordvall, Linköpings universitet.

Nu är det klart vilka som sitter i Mimerrådet 2021-2023:

Gunilla Svantorp, riksdagsledamot, ordförande i utbildningsutskottet, ledamot i
Folkbildningsrådets styrelse.

Gerhard Holmgren, organisationschef för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO).

Eva Åström, enhetsansvarig för Enheten för uppföljning och utvärdering,
Folkbildningsrådet.

Samuel Edquist, professor i historia, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Mittuniversitetet

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik, centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Institutionen för kultur och samhälle,
Linköpings universitet.

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Louise Malmström, programansvarig för folkhögskollärarprogrammet, universitetsadjunkt i pedagogik och forskarstuderande i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

2020-11-24