Ny rapport: Högskolan fyller flera syften

UKÄ visar att bilden av den typiska studenten behöver uppdateras.

Rapporten Så använder studenterna högskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.ger en bild av ett flexibelt högskolesystem som härbärgerar många olika typer av studentgrupper. Så här skriver UKÄ själva:

 

"Med den här studien har vi velat komplettera den bild av hur studenterna använder högskolan som vår ordinarie uppföljning ger. Rapporten ingår i UKÄ:s temaprojekt om kompetensförsörjning, där det övergripande syftet är att öka kunskapen om lärosätenas roll för kompetensförsörjningen i Sverige.

Sex olika studentkategorier

Genom att det svenska högskolesystemet är så flexibelt omfattar det studenter med olika studieavsikter. Därför har UKÄ haft ambitionen att dela in nybörjarna i grupper utifrån hur de använder högskolan. Vi har identifierat sex olika studentkategorier:

  • studenter som prövar sig fram till en examen
  • målmedvetna programstudenter
  • pröva på- och livslångt lärande-studenter
  • långläsande studenter utan examen
  • en-terminsstudenter
  • inresande studenter"

 

Läs också:

Månadsbrev: Högre utbildning i förändring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Månadsbrev: Systemet för livslångt lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-12-09